Susan Hart

Cand.psych., Ph.d.

Susan Hart har arbejdet som psykolog indenfor både voksen, børne- og familieområdet, i kommunalt regi og i børne- psykiatrien. Hun er specialistgodkendt af Dansk Psykolog-forening i psykoterapi og børnepsykologi samt supervisor- godkendt i børnepsykologi. Hun har skrevet og bidraget til en række publikationer og artikler, og siden 2002 har hun afholdt seminarer, kurser og foredrag i neuroaffektiv udviklings-psykologi i Europa, USA og Australien.

Susan Hart har haft en pionertrang til at forstå menneskets følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale udvik-ling. Derfor vil hun i sit oplæg have fokus på tidlig indsats i forhold til udvikling af personlig, følelsesmæssig og social udvikling.