Brenda Taggert

Seniorforsker, UCL Institute of Education

Den britiske børneforsker Brenda Taggart fra UCL Institute of Education er en af seniorforskerne bag et stort og bane- brydende forskningsprojekt, gennemført i England fra 1997 til 2014. EPPSE-projektet (Effective Preschool, Primary and Secondary Education Project) fulgte over 3000 børn fra de var 3-16 år, og dokumenterede børnehavens betydning for deres videre faglige og sociale udvikling.

Konklusionen er éntydig: Kvaliteten i vuggestuer og børne-haver har direkte betydning for, om børn kommer godt igennem skolen, får en uddannelse og i det hele taget får et godt liv. Resultaterne af EPPSE-forskningen har fået betydning i både politik og praksis i såvel Storbritannien som i andre lande.