Dorthe Brøns, Børnechef

”Alle børn lykkes” er overskriften på det samlede dagtilbudsområdes indsatser i 2020 i Randers Kommune.

Vi har en ambition om at understøtte realiseringen af overskriften blandt alle ledere og medarbejdere. Ambitionen kalder på tidlig indsats og høj kvalitet i kerneydelsen med alle børn og forældre i lege- og læringsmiljøerne i dagtilbuddene. I det øjeblik børnene starter i vores dagtilbud, hvad end det er i dagplejen, vuggestuer eller børnehaver, arbejder vi med deres trivsel, læring, udvikling og dannelse. For langt de fleste børns vedkommende fungerer indsatsen i læringsmiljøerne, for andre børn er der brug for en specialiseret understøttelse af indsatsen med hjælp fra PPR og familieområdet.

På konferencen vil vi præsentere eksempler på arbejdet med neuroaffektiv pædagogik og udviklingsleg samt sprog, natur, udeliv og science i et tæt samarbejde mellem dagtilbudsområdet og PPR.

- Dorte Brøns, Børnechef.