Ann Hermansen, Familiechef

Vi skaber den bedst mulige trivsel og udvikling hos de børn, unge og familier, vi samarbejder med.

Dette er en del af missionen for familieområdet i Randers Kommune. Denne ambition understøttes ved at arbejde målrettet med at styrke den faglige kvalitet i vores indsatser, ved at blive endnu bedre til at samarbejde og bruge hinandens kompetencer. Konkret anvendes en tværfaglig samarbejdsmodel, som et redskab til alle medarbejdere, der beskæftiger sig med børn og unge. Modellen sætter rammen for en hurtig og koordineret indsats på tværs af almen-området og specialområdet. Med inddragelsen af det private og professionelle netværk og anvendelsen af Signs of Safety er der sat turbo på en proces, som ikke blot har til formål at implementere en ny metode men et helt nyt mindset i det socialfaglige arbejde.

Dette og meget mere vil vi glæde os til at fortælle mere om på Randers Konferencen. Jeg ser frem til dagen, der udover de spændende oplægsholdere også giver os mulighed for at præsentere nogle af vores faglige erfaringer med tidlig indsats og høj kvalitet.

- Ann Hermansen, Familiechef