Faglige indslag fra Randers Kommune

SPROGLIGE FYRTÅRNE
- Kvalitet i dagtilbud v/Dagtilbud Nordøst og PPR

KVALITET I SPROGINDSATSER GENNEM TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE.
- Erfaringer med implementering og understøttelse af sprogindsatser i
Randers Kommune v/PPR og Børne og Skole Forvaltningen

NATUR, UDELIV OG SCIENCE MED VUGGESTUEBØRN
- En kvalificering af den tidlige indsats v/dagtilbud Nordøst og PPR

NEUROPÆDAGOGISK UDVIKLINGSLEG OG HØJ KVALITET
- v/dagtilbud Midt og PPR

HJERNEHUSET
- v/Randers Krisecenter

AT ARBEJDE MED THERAPLAY
- v/Familiecenteret

FÆLLES GRAVID TEAM MED SIGNS OF SAFTY
– Forbyggende indsats for sårbare gravide v/Myndighedscentret

FREMSKUDTE UNDERSTØTTER TIDLIG INDSATS PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET
v/PPR